MAXXSPORT | TẦNG 2

MUA NHIỀU – GIẢM LỚN: Giảm 40% cho sản phẩm thứ 3 – 20% cho sản phẩm thứ 2, Từ 3-13/6/2021

le coq sportif, 361, ASICS, Rider/Ipanema:
– Giảm 20% sản phẩm thứ 2 cho hóa đơn mua hàng có 2 sản phẩm nguyên giá
– Giảm 40% sản phẩm thứ 3 cho hóa đơn mua hàng có 3 sản phẩm nguyên giá trở lên
(Sản phẩm được giảm giá là sản phẩm có giá trị nhỏ nhất trong hóa đơn)
– Giảm 30-50%++ một số sản phẩm

adidas: Giảm 30-50%++ một số sản phẩm