OVS | TẦNG 1

𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗙𝗔𝗠𝗜𝗟𝗬’𝗦 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗛 – 𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗖𝗔𝗦𝗛𝗕𝗔𝗖𝗞 🙌🏻
Lan tỏa yêu thương trong tháng gia đình bằng ưu đãi hấp dẫn để cả nhà mình thỏa sức sắm sửa đồ đẹp tại OVS
➡️ Hoàn 𝟭𝟱𝟬。𝟬𝟬𝟬𝗩𝗡𝗗 cho hóa đơn từ 𝟭。𝟬𝟬𝟬。𝟬𝟬𝟬𝗩𝗡𝗗
➡️ Hoàn 𝟯𝟬𝟬。𝟬𝟬𝟬𝗩𝗡𝗗 cho hóa đơn từ 𝟭。𝟴𝟬𝟬。𝟬𝟬𝟬𝗩𝗡𝗗
Chương trình áp dụng cho các sản phẩm nguyên giá khi mua tại cửa hàng từ 05.05 đến 22.05. Ưu đãi đang chờ, đến OVS shopping ngay thôi.