GINTELL

Gintell được thành lập vào năm 1996 và đã mở rộng mạng lưới kinh doanh và phân phối tại nhiều quốc gia ở khu vực Đông Nam Á . Từ khi có mặt trên thị trường Gintell đã được công nhận là một trong những chuỗi cửa hàng chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Malaysia. Trong những năm qua, Gintell đã đầu tư hàng triệu đô la vào việc xây dựng thương hiệu và phát triển nguồn nhân lực; kết hợp với chiến lược tiếp thị sáng tạo để đặt nền móng cho sự thành công của công ty.