YUPDDUK

Cùng hệ thống với Vons Chicken đến với Yupdduk khách hàng được thưởng các món ăn đậm chất Hàn Quốc từ bánh gạo cay, topokki.