WT | TẦNG 2

𝐁𝐈𝐆 𝐒𝐀𝐋𝐄 – 𝟑𝟎 – 𝟓𝟎% 𝐀𝐋𝐋 𝐈𝐓𝐄𝐌𝐒
 
Với mục đích đưa Quý Khách Hàng đến gần hơn với thương hiệu, WT mang đến chương trình Giảm Giá 30-50% Tất Cả Sản Phẩm.
 
Nội Dung Chương Trình:
– Giảm Giá 𝟑𝟎% Tất Cả Sản Phẩm
– Giảm Giá 𝟓𝟎% Một Số Sản Phẩm
– Không Áp Dụng Cộng Dồn chương trình VIP