Vui lòng xem xét kỹ các điều khoản và điều kiện Chính Sách Bảo Mật Thông Tin được quy định sau đây. Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư & Thương Mại The Garden (“TTTM The Garden”) cam kết bảo mật thông tin người sử dụng. Chính Sách Bảo Mật này nhằm cung cấp cho người sử dụng biết được TTTM The Garden thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo mật dữ liệu mà người sử dụng đã cung cấp cho TTTM The Garden như thế nào, và chính sách này được xây dựng dựa trên quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo mật dữ liệu cá nhân. Vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật này trước khi gửi bất kỳ thông tin nào cho TTTM The Garden hoặc khi được TTTM The Garden yêu cầu, để người sử dụng có thể biết và hiểu được mục đích thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của người sử dụng. Vào từng thời điểm, TTTM The Garden có thể xem xét và cập nhật Chính Sách Bảo Mật này cho phù hợp với các thay đổi theo luật định. TTTM The Garden khuyến khích người dùng kiểm tra trang thông tin này vebsite của TTTM The Garden vào từng thời điểm để xem bản cập nhật mới nhất và ngày có hiệu lực.

Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI THE GARDEN
Địa chỉ: Tầng 2, TTTM The Garden, KĐT The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84) 02437875500
Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân (“TTTM The Garden”) là chủ điều hành trang mạng về trung tâm thương mại The Garden tại website www.thegarden.com.vn. TTTM The Garden cam kết bảo mật toàn bộ thông tin cá nhân của người tham gia Website phù hợp theo qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các qui định pháp luật có liên quan.

Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân nghĩa là và tham chiếu đến thông tin cá nhân gắn với việc xác định danh tính của một người cụ thể (sau đây gọi là “Dữ Liệu Cá Nhân”). Thông tin được cung cấp cho TTTM The Garden có thể bao gồm nhưng không giới hạn:
– Tên; Tuổi; Số CMND hoặc Hộ chiếu;
– Giới tính; Ngày sinh; Hình ảnh; Âm thanh; Hình ảnh từ máy ghi hình;
– Địa chỉ thư tín; địa chỉ thư điện tử; Điện thoại và số di động;
Vào bất kỳ thời điểm nào người sử dụng mong muốn đóng góp ý kiến, hoặc gửi cho TTTM The Garden bất kỳ đề xuất nào, TTTM The Garden có thể yêu cầu người sử dụng cung cấp cho TTTM The Garden một hoặc tất cả các thông tin được nêu trên.

Dữ liệu cá nhân của khách hàng chỉ được thu thập trong trường hợp khách hàng tự nguyện cung cấp thông tin thông qua việc đăng ký form thông tin tại website của TTTM The Garden. Điều này được hiểu là khách hàng đã biết rõ TTTM The Garden có dự định khai thác thông tin cho mục đích riêng của TTTM The Garden và TTTM The Garden đã có thăm dò ý kiến chấp thuận của khách hàng trước về quyền sử dụng thông tin này. Khi khách hàng cung cấp dữ liệu cá nhân trên website của TTTM The Garden nghĩa là khách hàng chấp nhận chia sẻ thông tin đó với TTTM The Garden. Việc chấp nhận này sẽ bao gồm nhưng không giới hạn trong quá trình hoạt động của website có một số hoạt động đặc trưng dẫn đến việc dữ liệu cá nhân của khách hàng được tiết lộ cho những người sử dụng khác của website.

Mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân mà người sử dụng đã cung cấp sẽ giúp TTTM The Garden hiểu nhu cầu và duy trì mối quan hệ với người sử dụng, thực hiện dịch vụ mà TTTM The Garden cam kết với người sử dụng, đồng thời cho mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ. TTTM The Garden thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của người sử dụng cho các mục đích sau, bao gồm nhưng không giới hạn:
– Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng
– Giải đáp thắc mắc từ người sử dụng;
– Cung cấp thông tin chương trình khuyến mãi; chương trình khách hàng thân thiết
– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website
– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
– Cung cấp thông tin chương trình khuyến mãi; chương trình khách hàng thân thiết;

TTTM The Garden có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho khách hàng về những sản phẩm và dịch vụ do TTTM The Garden hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới trong tương lai. Nếu khách hàng đồng ý, TTTM The Garden có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng để chuyển đi cho các công ty liên kết của TTTM The Garden và những công ty đối tác để các công ty này có thể gởi đến khách hàng thông tin và/hoặc nội dung chào mời tham gia một sản phẩm và/hoặc một dịch vụ bất kỳ, nội dung này sẽ được thể hiện cụ thể tại thời điểm TTTM The Garden thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng.
TTTM The Garden có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Chấp thuận và hủy chấp thuận

Dữ Liệu Cá Nhân của người sử dụng sẽ chỉ được thu thập nếu người sử dụng đồng ý, cho mục đích, sử dụng và tiết lộ thông tin như quy định bên trên. Sẽ là tạm thời nếu sự chấp thuận của người sử dụng cho việc thu thập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân được cho là cần thiết theo yêu cầu từ hoàn cảnh hoặc giao dịch, bao gồm sự tương tác của người sử dụng với TTTM The Garden hoặc cung cấp hàng hóa, thực hiện dịch vụ mà người sử dụng yêu cầu.
Khi người sử dụng cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của một chủ thể khác (tức là thông tin của vợ/chồng, con cái, cha mẹ, và/hoặc nhân viên của người sử dụng…), người sử dụng chịu trách nhiệm cam kết và đảm bảo rằng chủ thể, người sở hữu dữ liệu cá nhân được cung cấp cho TTTM The Garden, đồng ý cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của họ cho mục đích sử dụng tương ứng, và chủ thể đó đã được thông báo về và đồng ý với các điều khoản được thiết lập tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này.
Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này sẽ bổ sung cho các chính sách khác mà người sử dụng đã đồng ý với TTTM The Garden đối với Dữ Liệu Cá Nhân của người sử dụng.

Bảo mật

TTTM The Garden cam kết bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của người sử dụng trong phạm vi mà TTTM The Garden sở hữu và quản lý bằng cách thiết lập sự bảo mật một cách hợp lý để tránh việc đăng nhập, thu thập, sử dụng, sao chép, sửa đổi, xử lý hoặc các rủi ro tương tự có thể xảy ra bất hợp pháp.

Sử dụng cookies

Website của TTTM The Garden không ghi nhận Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến việc sử dụng trực tuyến của người sử dụng, trừ trường hợp người sử dụng lựa chọn sử dụng website hoặc cung cấp các thông tin này cho TTTM The Garden. Bằng sử dụng trang web của TTTM The Garden, người sử dụng bằng lòng và cho phép TTTM The Garden sử dụng cookies để thu thập thông tin dữ liệu về việc sử dụng website và cải thiện sự trải nghiệm trực tuyến của người sử dụng trong quá trình sử dụng. Cookies là một tập tin nhỏ được đặt trên ổ cứng máy tính của người sử dụng giúp TTTM The Garden phân tích việc truyền dữ liệu web hoặc cho phép người sử dụng biết được khi truy cập vào một trang cụ thể, có thể bao gồm thông tin sử dụng website, chọn trình duyệt, loại thiết bị đăng nhập và vị trí. Cụ thể là:
• Cookies cho phép các ứng dụng web xử lý hoạt động theo yêu cầu người sử dụng, tương đồng và khác biệt bằng cách tập hợp và ghi nhớ thông tin mà người dùng thường xuyên sử dụng, nhưng cookies không cho phép TTTM The Garden truy cập vào máy tính của người dùng hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào của người dùng ngoài những dữ liệu mà người sử dụng đã cung cấp cho TTTM The Garden.
• Truyền tải cookies được ghi nhớ sẽ giúp TTTM The Garden xác định trang thông tin mà người dùng hay truy cập và giúp TTTM The Garden phân tích dữ liệu cho việc truyền tải trang thông tin nhằm thực hiện dịch vụ theo yêu cầu người dùng. Thông tin sẽ được sử dụng cho mục đích phân tích thống kê, và dữ liệu sẽ được xóa từ hệ thống sau đó. Người sử dụng có thể chấp nhận hoặc từ chối cookies trong phạm vi trình duyệt web. Hầu hết, các trình duyệt web đều tự động chấp nhận cookies, tuy nhiên người sử dụng có thể tự thay đổi cài đặt trình duyệt để từ chối cookies. Nhưng việc thay đổi này có thể làm cho người sử dụng không thể sử dụng website của TTTM The Garden một cách đầy đủ.

Tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Người sử dụng có thể, vào bất kỳ thời điểm nào, cập nhật, thay đổi hoặc hủy Dữ Liệu Cá Nhân trên hệ thống dữ liệu của wwww.thegarden.com.vn
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến TTTM The Garden. Khi tiếp nhận những phản hồi này, TTTM The Garden sẽ xác nhận lại thông tin; trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng, tùy theo mức độ, TTTM The Garden sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Thông tin liên hệ

Vui lòng liên hệ TTTM The Garden theo địa chỉ mail: marketing.garden@bitexco.com.vn hoặc gọi cho TTTM The Garden theo số (84) 02437875500 để giải đáp thắc mắc.