PIZZA HUT

Pizza Hut là chuỗi nhà hàng pizza được yêu thích và lớn nhất thế giới, trực thuộc tập đoàn Yum!