TAN TAN NOODLES KITCHEN

Kể từ năm 2015 / Nhà hàng mỳ tantan Hàn Quốc đầu tiên trên thế giới được gây dựng bởi nghệ nhân mỳ tantan có kinh nghiệm 30 năm